Ongeveer 67% van alle projecten faalt, altijd en overal. Dit geld ook voor de IT-sector. Wij geloven dat het mogelijk is om het percentage succesvolle projecten significant te verhogen. Daarvoor moet op een nieuwe manier gekeken worden naar IT, niet de software staat centraal maar de mens! Juist de factor mens bepaalt of een project succesvol is of niet. Dat is de kracht van sQuare8. Wij zorgen ervoor dat de software voorziet in de behoefte van de mens en dat de mens de software gebruikt om te voorzien in de behoefte.  Lees er meer over en neem contact met ons op voor een inspirerend gesprek!

STRATEGIE

Werken aan toekomstbestendige IT!

‘De aanpak van IT-projecten moet slim, eerlijk en vooral resultaatgericht zijn.’ sQuare8 is uniek omdat ze begint bij de strategie van uw organisatie. Uw IT moet namelijk toekomstbestendig zijn en bijdragen aan de missie en visie van uw organisatie. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat IT wordt gezien als een ‘continuous improvement’ project. Een eenmalige investering is niet voldoende om uw missie, visie en strategie uit te voeren. Hiervoor moet uw IT continue doorontwikkeld worden. Wij zorgen ervoor dat dit vast komt te liggen voordat we verder gaan naar een toekomstbestendige architectuur.

ARCHITECTUUR

De kunst van een 100% sluitend ontwerp!

‘De impact van de gemaakte keuzes moet vooraf helder zijn.’ De kracht van sQuare8 is het verwerken van strategische keuzes en operationele eisen in een sluitend ontwerp. Deze architectuur is het fundament bij de ontwikkeling en implementatie van software. Het zorgt voor een gefocust en voorspelbaar proces. Door deze architectuur werken we vanuit organisatiebelang in plaats vanuit de gebruikerswensen. Het zorgt er voor dat we software opleveren waarmee uw organisatie haar doelstellingen kan realiseren binnen de gestelde tijd en binnen het gestelde budget.

PROCES

Projectmanagement leidt tot verspilling!

‘Als procesmanagers creëren we de randvoorwaarden voor resultaat.’ Met ons procesmanagement sturen we op output. Hierbij is het project een middel om te komen tot resultaat en niet een doel op zich. De belangrijkste factor om te komen tot het resultaat is de mens. Slechte techniek komt in de praktijk nauwelijks meer voor. Waar het wel fout gaat is bij de mens in al zijn verschillende rollen. Als opdrachtgever, opdrachtnemer, gebruiker, ontwikkelaar, projectmanager etc., is de mens in staat om steeds weer projecten te verprutsen. Als procesmanagers sturen we uiteraard op een technisch goed resultaat, maar zorgen we vooral voor een juiste sturing van de mens. Die bepaalt namelijk of het op de juiste manier wordt gemaakt, geaccepteerd en gebruikt!

RESULTAAT

Resultaat is het product van zijn voorbereiding!

‘Het resultaat mag nooit een verrassing zijn.’ Resultaat wordt vaak achteraf gemeten. Achteraf kan er slechts geconcludeerd worden en is het resultaat niet meer te beïnvloeden. Onze aanpak is anders. Wij meten continu het resultaat, zodat het eindresultaat niet minder is dan een optelsom van tussentijdse successen. Dit maakt dat u nooit achteraf tot de conclusie kunt komen dat het resultaat niet voldoet. Daarom durven wij ons aan dat resultaat te committeren. Samen van IT naar resultaat!

VAN IT NAAR RESULTAAT!

home_surfing_slider_signature.png

SPECIALISMEN

CHARITY

Als NGO heeft u te maken met unieke processen die vaak niet passen in het standaard stramien. Het verantwoorden van inkomsten en bestedingen is complex en staat onder grote maatschappelijke druk. U wilt uw organisatie zo efficiënt mogelijk inrichten waarbij IT ondersteunt in plaats van belemmert.

HEALTHCARE

Binnen de gezondheidszorg wijzigt regelgeving soms sneller dan dat u het krijgt geïmplementeerd. De vergoedingen staan onder druk waardoor u gedwongen wordt om efficiënter te werken. Daarnaast heeft u te maken met kritieke processen in de zorg voor uw cliënten die niet onderbroken mogen worden. Dit heeft grote impact op uw organisatie en bedrijfsvoering.

POWER BI

Veel organisaties worstelen om de enorme hoeveelheid data die ze ontvangen gestructureerd en effectief te gebruiken. Er wordt wel veel data vastgelegd, maar het kost veel inspanning om de schat aan informatie die hiermee voorhanden is te benutten. Met Power BI kunt u deze informatie eenvoudig gebruiken in een fractie van de tijd die u nu kwijt bent aan het maken van analyses en rapportages.